Huygens Väggur Tone Ø45cm Svart Index HU16302

Produkter från Huygens

På den här sidan finns en lista på alla våra varumärken. Bläddra gärna runt och hitta något som passar just dig. Välkommen att utforska produktutbudet bland alla våra varumärken. Du kanske är ute efter en present till en nära vän eller bara något nytt till dig själv.

Huygens (efter Christiaan Huygens) är en rymdsond utsänd av ESA den 15 oktober, 1997 som den 14 januari, 2005 landade på en av Saturnus månar, Titan, efter att ha separerats från moderfarkosten Cassini den 25 december, 2004. Sonden kom in i atmosfären 11:13 och landade 13:45. Titan anses vara av extra vetenskapligt intresse eftersom dess atmosfär har stora likheter med Jordens innan livets uppkomst. På farkosten fanns tolv vetenskapliga experiment. De mätte atmosfärens innehåll (på ett flertal olika sätt, både med avseende på olika gaskoncentrationer och aerosoler), vindhastigheter, planetytans egenskaper med mera. De flesta mätningarna utfördes som planerat under den cirka 2 timmar långa nedstigningen. Om sonden skulle överleva själva landningen var ända sedan projektets planering en öppen fråga och det ansågs mest som en lyckosam bonus ifall man skulle få någon data från månens yta. Landningen gick dock bra och Huygens sände data och bilder via Cassini tillbaka till jorden under några timmar. De signaler som sändes togs emot av Nasas Deep Space Network och vidarebefordrades till Esas kontrollstation i Darmstadt, Tyskland. De första signalerna togs emot klockan 17:19.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer